Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup „online vstupenek“ do klubu Retro Music Hall

1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen Kupující) si kupuje online vstupenky (dále jen Vstupenky) na Akce konané v klubu Retro Music Hall (dále jen Akce), Francouzská 75/4, 12000 Praha 2.

2) Některé Akce mohou mít i jiné místo konání, v takovém případě je místo konání vždy uvedeno v programu na www stránkách www.retropraha.cz .

3) Prodejcem Vstupenek na Akce přes www stránky www.retropraha.cz je Retro House s.r.o., IČ: 05590531 DIČ: CZ05590531 se sídlem Francouzská 75/4, 12000 Praha 2 (dále jen Retro House)

4) Retro House je provozovatelem Klubu Retro Music Hall a pořadatelem vybraných vlastních akcí.

5) Pokud je Pořadatelem Akce v Klubu Na Rampě jiný subjekt než Retro House (dále jen Pořadatel), tato informace je uvedena v programu na stránkách www.retropraha.cz

6) Retro House nabízí Vstupenky k prodeji přes www stránky www.retropraha.cz na vybrané Akce, které pořádá, nebo na Akce jiných Pořadatelů.

7) Kupující není oprávněn pře-prodávat Vstupenky třetím stranám, či nabízet Vstupenky za účelem zisku. Držitelé takto zakoupených vstupenek nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

8) Vstup bude umožněn pouze držiteli Vstupenky, který předloží Vstupenku u vchodu na Akci jako první. Je tedy zodpovědností kupujícího, aby se údaje vstupenky v jakékoliv podobě nedostali do nepovolaných rukou a byli tak zneužity.

9) Retro House nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu Vstupenek Kupujícím a to z jakéhokoliv důvodu.

10) Retro House nenese odpovědnost ani záruky za uměleckou kvalitu a průběh akce, které není pořadatelem

11) Retro House či Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv pořizovat fotografie nebo zvukové nahrávky (nebo zajistit jejich pořízení) z Akce. Kupující prohlašuje, že si přečetl a souhlasí s výše uvedeným a tímto se zříká práva zabránit v uveřejnění své fotografie či nahrávky v souvislosti s navštívenou Akcí.

12) Platba za Vstupenky probíhá přes platební bránu Evo payments a řídí se obchodními podmínkami a pravidly systému Evo payments uvedenými na www.Evopayments.com.

13) Retro House s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníka dle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Údaje jsou shromažďovány, zpracovány a použity v rámci systému Retro House, kde jsou uloženy pro komerční a marketingové účely.

14) Nákupem vstupenek kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro komerční a marketingové účely. V případě, že kupující nesouhlasí s využitím osobních údajů pro komerční a marketingové účely systému Retro House, na základě jeho žádosti budou jeho údaje ze systému vymazány.

Reklamační řád

1) Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených přes webové rozhraní na doméně www.retropraha.cz .

2) Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není uvedeno jinak.

3) Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje.

4) V případě, že Akce je zrušena ne z důvodu vyšší moci, vstupné je Kupujícímu vráceno.

5) Vstupné může být částečně vráceno na přání zákazníka v případě změny data konání akce nebo jiných parametrů, není-li akce zcela zrušena.

V Praze dne 15.11.2018, Retro House s.r.o., info@retropraha.cz, www.retropraha.cz